سه راهی تبدیل 45-63-90
لوله فاضلابی سایز 3-50
لوله فاضلابی سایز 3-63
لوله فاضلابی سایز 3-75
لوله فاضلابی سایز 3-90
لوله فاضلابی سایز 3.2-110
لوله فاضلابی سایز 3.2-125
لوله فاضلابی سایز 4-160
لوله فاضلابی سایز 4-200
لوله فاضلابی سایز 9-4-200

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!